Alle kategorier

Definisjoner

1.1. Med "nettsted" menes Profilnors offisielle nettsted www.profilnor.no.

1.2. "Kunde" refererer til enhver person som bruker nettstedet til å kjøpe produkter eller tjenester fra Profilnor.

1.3. "Produkt" refererer til enhver vare eller tjeneste som er tilgjengelig for kjøp på nettstedet.

1.4. "Bestilling" refererer til det å be om og betale for et produkt eller en tjeneste via nettstedet.

1.5. "Kontrakt" refererer til avtalen som inngås mellom kunden og Profilnor ved bekreftelse av en bestilling.

Bruk av nettstedet

2.1. Kunden må være minst 18 år for å kunne bruke nettstedet eller foreta et kjøp.

2.2. Kunden er ene og alene ansvarlig for å holde sin konto og sitt passord konfidensielt og for all aktivitet som skjer på kontoen.

2.3. Kunden forplikter seg til å oppgi nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger ved kjøp på nettstedet.

Bestilling

3.1. Kunden kan bestille et produkt eller en tjeneste ved å legge varen i handlekurven og gå til kassen.

3.2. Profilnor forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling etter eget skjønn og uten å gi noen forklaring.

3.3. Kunden vil motta en e-postbekreftelse på bestillingen, som inneholder informasjon om produktet eller tjenesten som er kjøpt, pris og estimert leveringstid.

3.4. Profilnor forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling hvis produktet ikke lenger er tilgjengelig eller hvis det er en feil i pris- eller produktinformasjonen.

Betaling og priser

4.1. Alle priser som er oppført på nettstedet er i amerikanske kroner (USD), med mindre annet er oppgitt.

4.2. Profilnor aksepterer betaling gjennom ulike betalingsmetoder, inkludert kredittkort, debetkort og PayPal.

4.3. Kunden er ansvarlig for å betale alle gebyrer knyttet til betalingsmåten, inkludert eventuelle valutaomregningsgebyrer eller transaksjonsgebyrer.

4.4. Profilnor forbeholder seg retten til å endre priser når som helst uten forvarsel.

Frakt og levering

5.1. Profilnor tilbyr levering i Norge, med forbehold om fraktkostnader og leveringstider.

5.2. Beregnet leveringstid for hvert produkt eller hver tjeneste vil fremgå av ordrebekreftelsen.

5.3. Profilnor er ikke ansvarlig for forsinkelser eller skader forårsaket av transportøren.

5.4. Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt leveringsinformasjon, inkludert korrekt leveringsadresse.

Retur og refusjon

6.1. Kunden kan returnere et produkt i henhold til vilkårene i Profilnors retningslinjer for retur.

6.2. Kunden må kontakte Profilnors kundeservice for å starte en retur og få et returautorisasjonsnummer.

6.3. Profilnor er ikke ansvarlig for returfraktkostnader eller skader som oppstår under returprosessen.

Payment and prices

4.1. All prices listed on the Website are in US dollars (USD), unless otherwise stated.

4.2. Profilnor accepts payment through various payment methods, including credit card, debit card and PayPal.

4.3. The Customer is responsible for paying all fees associated with the payment method, including any currency conversion fees or transaction fees.

4.4. Profilnor reserves the right to change prices at any time without prior notice.

Shipping and delivery

5.1. Profilnor offers delivery in Norway, subject to shipping costs and delivery times.

5.2. The estimated delivery time for each product or service will be stated in the order confirmation.

5.3. Profilnor is not responsible for delays or damage caused by the carrier.

5.4. The customer is responsible for providing correct delivery information, including correct delivery address.

Returns and refunds

6.1. The customer may return a product in accordance with the terms of Profilnor's return policy.

6.2. The Customer must contact Profilnor's customer service to initiate a return and obtain a return authorization number.

6.3. Profilnor is not responsible for return shipping costs or damages that occur during the return process.

Endring og oppsigelse

11.1. Profilnor forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene uten forutgående varsel.

11.2. Profilnor kan når som helst si opp disse vilkårene eller kundens bruk av nettstedet uten forutgående varsel.

Kontakt oss

12.1. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene eller nettstedet, kan du kontakte Profilnors kundeservice på salg@profilnor.no.